Sorry! Your browser does not support JavaScript, please enable it if possible.

För bibliotek

Heja alla skol- och folkbibliotek som stöttar fjärdeklasserna i deras läsande! Vi har tagit fram material för er som kan passa bra när ni vill boktipsa deltagare i Den stora läsutmaningen. Dessutom utser vi "Årets läsutmanarbibliotek"! Tagga gärna @denstoralasutmaningen eller #denstoraläsutmaningen, så delar vi era tips och aktiviteter i våra kanaler!

Årets läsutmanarbibliotek

Hur har ert bibliotek deltagit i Den stora läsutmaningen? På vilket sätt har ni stöttat och peppat eleverna för att nå tävlingens mål: mängdläsning och ökad läskondis?

Skriv till oss och berätta så har ni chans att vinna ett valfritt författarbesök till just ert bibliotek, värde över 7500 kr från Författarcentrum Öst!

Både skol- och folkbibliotek kan delta. Skickar in ert bidrag efter tävlingsperiodens slut, senast 15 december till hej@denstoralasutmaningen.se. Det ska vara max 1 A4-sidas beskrivning samt utvalda bilder på max 2 A4-sidor i ett och samma PDF-dokument, max 5 MB och döpt till bibliotekets namn. Det vinnande bidraget utses av arrangörerna.

Foto: Stefan Tell

Material & tips

Tips!

  • Boktipsa gärna till deltagare i Den stora läsutmaningen! Välj t.ex. era 10 bokfavoriter som passar tioåringar.

  • Engagera deltagarna i Den stora läsutmaningen genom att vid tävlingsslut utse den klass som lånat mest under resans gång.

  • Skapa en bokklubb och bjud in klasser för att diskutera en bok de läst!

Material

Vill ni skylta på biblioteket eller i era sociala och digitala kanaler är ni varmt välkomna att använda vårt material som publiceras här i samband med terminsstart.

Skylt: Våra bästa boktips

Recensionskort

Boktipsmarkörer