Sorry! Your browser does not support JavaScript, please enable it if possible.

För bibliotek

Heja alla skol- och folkbibliotek som stöttar fjärdeklasserna i deras läsande! Vi har tagit fram material för er som kan passa bra när ni vill boktipsa deltagare i Den stora läsutmaningen. Dessutom utser vi "Årets läsutmanarbibliotek"! Tagga gärna @denstoralasutmaningen eller #denstoraläsutmaningen, så delar vi era tips och aktiviteter i våra kanaler!

Ekkälleskolans Fokusbibliotek är Årets läsutmanarbibliotek

Ekkälleskolans Fokusbibliotek har tydligt tagit till sig Den stora läsutmaningens mål och upplägg och har på ett föredömligt sätt stöttat alla inblandade i satsningen. Från att initiera deltagande i tävlingen till att bidra aktivt med sina kompetenser inom litteratur och MIK. Arbetet har skett i nära samarbete med klasslärare, specialpedagoger och vårdnadshavare. Det biblioteket bland annat bidragit med är IT-struktur för att underlätta arbetet för lärarna och klasserna, sprida kunskap om litteratur inom ett stort antal genrer genom bokpresentationer, lyft fram böcker i biblioteket för att stimulera till läslust och sist men inte minst försett klasserna med boklådor med böcker inom många genrer som uppdaterats varje vecka. Grattis Ekkälleskolans Fokusbiliotek i Linköping!

Årets läsutmanarbibliotek

Hur har ni som bibliotek bidragit i Den stora läsutmaningen? Hur peppar ni de tävlande klasserna och lärarna?

Skriv till oss och berätta och vinn ett författarbesök till just ert bibliotek, värde över 7500 kr!

Både skol- och folkbibliotek kan delta. Skickar in ert bidrag efter tävlingsperiodens slut, senast 9 december till hej@denstoralasutmaningen.se. Det ska vara max 1 A4-sidas beskrivning samt utvalda bilder på max 2 A4-sidor i ett och samma PDF-dokument, max 5 MB och döpt till bibliotekets namn. Det vinnande bidraget utses av arrangörerna.

Material

Boktipsa gärna till deltagare i Den stora läsutmaningen! Välj t.ex. era 10 bokfavoriter som passar tioåringar. Vill ni skylta på biblioteket eller i era sociala och digitala kanaler är ni varmt välkomna att använda detta material.

Boktips: Isticksmärke

Boktips: Skylt

Boktips: Recension

Bild till sociala medier

Bild till sociala medier