Sorry! Your browser does not support JavaScript, please enable it if possible.

10 artiklar om läsningens betydelse

Vill du få mer inspiration, fakta eller motiv till klassens läsning och det läsfrämjande arbetet i skolan och på hemmaplan? Här har vi samlat 10 reportage, intervjuer, debattartiklar, ledare samt myndighetspublikationer för alla som vill läsa mer om den viktiga läsningen.

Stora vinster hos barn som läser för nöjes skull
Barn mår bra av att tidigt börja läsa för nöjes skull. Men hur bra? En brittisk studie, den största någonsin, visar att effekterna är större än man kunnat tro.
https://www.vilarare.se/grundskollararen/forskning/stora-vinster-hos-barn-som-laser-for-nojes-skull/

“Tävling förvandlade pojkarna på Sätraskolan till bokslukare”
Intervju med ett gäng fjärdeklassare vars läsintresse ökat sedan de var med i Den stora läsutmaningen 2022. Reportage om varför killar i ung ålder läser mindre än tjejer och varför det är viktigt att läsa.
https://www.dn.se/sverige/tavling-forvandlade-pojkarna-pa-satraskolan-till-bokslukare/

“Med små medel får hon eleverna att läsa”
Inspirerande om bibliotekarien Cilla Dalén och hur hon arbetar läsfrämjande.
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/xgr1xV/med-sma-medel-far-hon-eleverna-att-lasa

Max Hjelm: Du är fri att förstöra din hjärna, men vi måste rädda barnen
Mer tid framför skärmar och mindre tid framför böcker är dåligt för oss. Vuxna människor får bestämma själva, men det offentliga måste tvinga barnen till bättre vanor, menar denna ledare.
https://www.dn.se/ledare/max-hjelm-du-ar-fri-att-forstora-din-hjarna-men-vi-maste-radda-barnen/

Med läsning som mål - Om metoder och forskning på det läsfrämjande området
Inspirerande publikation från Kulturrådet.
https://www.kulturradet.se/publikationer/med-lasning-som-mal/

Martin Hellström: Det är viktigt att lyfta fram de barn som faktiskt läser och får sina liv förändrade av det
Om vikten av att synliggöra de barn som faktiskt läser och vad de får ut av att läsa, exempelvis skapa sin egen inre föreställningsvärld, få leva som någon annan, fly en tråkig vardag.
https://www.dn.se/kultur/martin-hellstrom-det-ar-viktigt-att-lyfta-fram-de-barn-som-faktiskt-laser-och-far-sina-liv/

Sigrid Melchior: Hela Europa oroar sig över att barnen läser mindre
Om läget i Europa – oron för skolelevernas kraftigt minskade läsning, men även om initiativen som tas och vad länderna kan lära av varandra.
https://www.dn.se/varlden/sigrid-melchior-hela-europa-oroar-sig-over-att-barnen-laser-mindre/

Rapport: Skolor behöver jobba mer med läsfrämjande
Saklig och informativ artikel som tar avstamp i de negativa resultat Skolinspektionen fått då de granskat 25 slumpvist utvalda skolor och hur de arbetar med läsning med fokus på vikten av att öka det läsfrämjande arbetet.
https://www.dn.se/sverige/rapport-skolor-behover-jobba-mer-med-lasframjande/

Insatser för att stärka barns och elevers läsande
Redovisning av de läsfrämjande insatser Skolverket gjort med målet att väcka nyfikenhet inför de möjligheter som litteratur kan ge och stimulera läsintresse hos barn och elever, inspirationsmatetial, didaktiskt stöd och underlag till kollegialt lärande.
https://www.skolverket.se/getFile?file=10587

Läsfrämjande arbete i grundskolan
Kvalitetsgranskning av det läsfrämjande arbetet i grundskolan, med särskilt fokus på undervisning i svenska, årskurs 4-6.
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2022/lasframjande-arbete-i-grundskolan/