Sorry! Your browser does not support JavaScript, please enable it if possible.

Tävlingsregler

Den stora läsutmaningen pågår mellan 16 september och 2 december. Prisutdelning sker 23 januari 2025. Ev villkor gällande de olika vinsterna hittar du här: Årets vinster.

Det som mäts i tävlingen är antal lästa minuter per klass. Inrapportering görs av lärare vid tävlingens slut. Resultatet viktas efter antal elever så att små och stora klasser tävlar på lika villkor.

Eleverna läser böcker på sin nivå, på svenska, på sitt modersmål eller annat språk. I tävlingen rekommenderas tryckta böcker, eftersom forskning visar att läsning av tryckta texter ger bättre läsförståelse och högre koncentration (läs artikel från Skolverket här). Både skön- och facklitteratur räknas, men inte ordinarie läromedel. All läsning är bra läsning, men i denna tävling räknar vi inte serietidningar, poddar, högläsning och ljudböcker. Vi vill att lästräning av tryckt text ska vara i fokus, så att deltagarna ökar sin läskondis på bästa sätt! Om eleven har särskilda anpassningar i undervisningen så gäller givetvis samma anpassningar för deltagande i Den stora läsutmaningen, till exempel vad gäller att läsa talböcker.

Har du fler frågor om tävlingen och vad som räknas? Se vår FAQ!