Sorry! Your browser does not support JavaScript, please enable it if possible.

Tävlingsregler

Den stora läsutmaningen pågår mellan den 15/9 – 1/12. Prisutdelning sker 19 januari 2023. Klassresan sker i maj/ juni 2023.

Det som mäts i tävlingen är antal lästa minuter per klass. Inrapportering görs av lärare vid tävlingens slut. Resultatet viktas efter antal elever så att små och stora klasser tävlar på lika villkor. Antal lästa böcker rapporteras också in för att kunna åskådliggöra hur många böcker som har lästs under tävlingens gång (men är utom tävlan).

Eleverna läser böcker på sin nivå, på svenska eller på sitt modersmål. I tävlingen räknas tryckta böcker. Både skön- och facklitteratur räknas. All läsning är bra läsning, men i denna tävling räknar vi inte serietidningar, poddar, högläsning och ljudböcker. Vi vill att lästräning av tryckt text ska vara i fokus, så att deltagarna ökar sin läskondis på bästa sätt! Om eleven har särskilda anpassningar i undervisningen så gäller givetvis samma anpassningar för deltagande i Den stora läsutmaningen, till exempel vad gäller att läsa talböcker.

Har du fler frågor om tävlingen och vad som räknas? Se vår FAQ!