Sorry! Your browser does not support JavaScript, please enable it if possible.

Advisory board

Den Stora Läsutmaningen får stöd och idéer av en Advisory Board bestående av Martin Widmark, Marie Trapp, Anne-Marie Körling, Marlen Eskander och Mats Myrberg. Tack för ert ovärderliga engagemang!

Martin Widmark

Författare och fd lärare på mellanstadiet

Martin Widmark är utbildad mellanstadielärare och har arbetat i tio år i Stockholmsförorten Rinkeby. Han har även arbetat med svenska för invandrare. Att öka läsförståelsen bland barn och unga är något som Martin Widmark brinner för och har jobbat med olika läsfrämjande projekt och insatser genom åren. Som barnboksförfattare är Martin Widmark framför allt känd för bokserien LasseMajas Detektivbyrå. Hans böcker finns översatta till närmare fyrtio språk och ända sedan år 2008 har han toppat listan över de mest utlånade författarna. Berättelserna om LasseMajas Detektivbyrå har filmatiserats som julkalender i SVT, sex biofilmer och som tv-serie.

Marie Trapp

Förstelärare och språk, läs- och skrivutvecklare samt läromedelsförfattare

Marie Trapp är 1-7 lärare med sv/so och idrott som inriktning. Hon är förstelärare och språk, läs- och skrivutvecklare med uppdrag att inspirera, handleda och stötta andra pedagoger i läs- och skrivundervisningen. Marie har även tillsammans med en kollega skrivit studiehandledningen till projektet "En läsande klass". Dessutom har hon handlett, föreläst och haft workshops för pedagoger runt om i Sverige.

Anne-Marie Körling

Lärare, föreläsare, författare och fd läsambassadör

Anne-Marie Körling är grundskolläraren som brinner för barns läsning och har ägnat hela sitt yrkesliv åt att just främja barns läsglädje. Anne-Marie har även haft uppdrag som pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare, handledare i undervisningsutveckling samt haft expertuppdrag för Skolinspektionen. 2006 belönades hon med Svenska Akademiens svensklärarpris och i år fick hon Eldsjälspriset från Svenska Barnboksakademin för sina läsfrämjande insatser. 2015-2017 var hon också Sveriges läsambassadör. Anne-Marie är även en flitigt anlitad föreläsare och författare inom främst pedagogisk litteratur. Hon drömmer om att det ska vara en timmes läsning på schemat för eleverna varje dag.

Marlen Eskander

Grundare och verksamhetschef för Läsfrämjarinstitutet (LFI)

Marlen Eskander är grundare och verksamhetschef för Läsfrämjarinstitutet som driver Läslandet. Läslandet verkar för social hållbarhet genom läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet. Marlen är socialantropolog och har arbetat många år inom offentlig sektor och idéburen sektor med frågor som rör demokrati, mångfald, inkludering och integration. Hon sitter även i styrelsen för Kulturrådet.

Mats Myrberg

Professor emeritus i specialpedagogik

Mats Myrberg är professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet och har varit vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Hans forskning har omfattat studier av svenska ungdomars och vuxnas läs- och skrivförmåga i internationell belysning. Bland annat har hans forskning lett till dessa siffror: "Ett barn som läser eller blir läst för kan ca 50 000-70 000 ord när det är 17 år. Ett barn som inte läser eller blir läst för kan ca 15 000-17 000."