Sorry! Your browser does not support JavaScript, please enable it if possible.

Korpen: Fakta och myter

Korpen: Fakta och myter

Bengt-Erik Engholm och Lina Blixt

Vill du veta allt om korpar? Då är det här boken för dig. Här tas ett brett grepp om ämnet, ur ett historiskt, biologiskt, sociologiskt, psykologiskt och till och med religiöst perspektiv. Vi får också ta del av spännande folktro och långlivade myter. Hos vissa folk har korpen betraktats som världsalltets skapare och hos andra som ett varseldjur som kommit med döden.


Tema: Fakta


Liknande böcker

Laddar...